Places‎ > ‎

Slovenia

Murkovic's arrived in Slovenia at different times. There were some Murkovic's in Slovenia about four generations back (as per Michael Murkovic from Graz, Austria) and we know that some have emigrated there from Međimure, Croatia in the last generation or so. It is possible that the earlier Murković's (related to Michael) were fleeing north from Lika to escape the invading Turks in the 16th century. Murkovic's arrived in Slovenia at different times. There were some Murkovic's in Slovenia about four generations back (as per Michael Murkovic from Graz, Austria) and we know that some have emigrated there from Međimure, Croatia in the last generation or so. It is possible that the earlier Murković's (related to Michael) were fleeing north from Lika to escape the invading Turks in the 16th century.

Velenje - Tomo's family

Štefan Murković, was born in Miklavec, Međimurje, Croatia and moved to Velenje, Slovenia in 1957 or 1958. At that time both Slovenia and Croatia were part of Yugoslavia, so it was more like a move than an emigration. His older brother Ivan also lives in Velenje. His brother Josip (not sure if this name is correct) lives in the town where he was born, Miklavec. His sister Terezija live somewhere in Germany with her husband and his youngest brother Feri or Ferdinand lives in Switzerland but he also built a home in his city of birth, Miklavec.

Tomo Murkovič, Štefan's grandson, was born in Slovenj Gradec, Slovenia but lives in Velenje, Slovenia with his sisters Maja (1991) and Tina (2003), his father Robi Murkovič (1966) (also born in Slovenj Gradec, Slovenia) and his mother Tatjana Murkovič (1966).

Murko-count Velenje:  7 (Ivan, Štefan, Robi, Tatjana, Tomo, Maja, Tina)
 

Slovenska Bistrica - Darja's family 

Darja Murković Žigart lives in Slovenska Bistrica. She is the CIO at Pošta Slovenije. Her father Ivan (1934) and her mother Zofka (?) also live there and they derive from Miklavec, Međimurje, Croatia. She has 8 brothers and sisters. One sister is called Natasa. Natasa married Bostjan Bedekovic and has two sons.

Research

Bojan Murkovic Slovenia GSM: 031 / 249 - 643 E-mail: murkovic.bojan@siol.net (selling Fiat Punto)
Anton Murkovic, "Uhrmacher & Harmonika Fabrikant".  Accordion munufacturer in 1896 (http://www.posta.si/Namizje.aspx?tabid=394&artikelid=7010
Jože Murkovič MINI TEATER Ljubljana, Finance and EU Projects:  gsm 386 51 256 256 e-mail: joze.murkovic@mini-teater.si 
Murkovic Zlatko SP7 Stanovisce 21 5223 breginj Slovenia Mobile 41916152 TRANSPORT, STORAGE, PACKAGING BUSINESS
Kristjan Murkovic 36M Koper, Slovenia - MySpace.com and facebook
murko 20M Slovenia - MySpace.com
Milan Murkovic. SLO-9243 Mala Nedelja.

http://www.muzej-velenje.si/muzej.php  
KONSERVATORSKO - RESTAVRATORSKA DELAVNICA 
Kustos dokumentalist

Mateja Murkovič
dipl. upravna organizatorka
kontakt: mateja.murkovic@muzej-velenje.si


János Murkovic (1839-1917) wrote a course-book "Abecednik za katholičanske vesnič e šolé po velejnyi" in 1871. He is referred to as "Murkovics". he may have been a teacher and a poet read more... 
Janos Murkovič (madžarsko Murkovics János) je slovenski učitelj, pisatelj in glasbenik na Madžarskem. * Mala Nedelja, 23. december, 1839; † Lendavske Gorice, 15. april, 1917.

Rodil se je pri Ljutomeru, na Štajerskem. Njegova družina je bila hrvaškega rodu. Študiral je v Nemčiji, od leta 1862 je delal na Madžarskem v Beltincih. Tam je napisal prvo in edino svojo delo Abecednik. Učbenik zato je pomembno, ker to je bila prva knjiga v prekmurščini, ko so jo napisali na Gajici. Najprej so Madžarski Slovenci samo z madžarskim črkopisom pisali. Kasneje še dve deli sta izvirali na Gajici: Prirodopis Imreta Augustiča in Perve knige Jožefa Bagarija.

Leta 1878 Murkovič je izselil iz Beltinec in delal v Trbovljah. Od leta 1880 v Dolnji Lendavi je učil, 1910 hodil v pokoj. Živil je na Lendavskih Goricah in so ga pokopali. Znan je bil, da na ženitovanju in v zabavi igral na violino. 

Murkovič Janos (Hungarian János Murkovics), the Slovenian teacher, writer and musician in Hungary.* Mala Nedelja, 23 December, 1839; † Lendavske Gorizia, 15 April, 1917.

He was born in Ljutomer, in Styria. His family was of Croatian descent. He studied in Germany, since 1862, he worked in Hungary in Beltinci. There he wrote his first and only job Alphabet. Manual so it is important, because this was the first book in Prekmurian dialect, it has been written on Gajic. Firstly, only Hungary Hungarian Slovenes črkopisom wrote. Later, two parts of the stem on Gajic: natural history and Perve Imreta Augustiča Joseph Bagarija kak.

In 1878 he emigrated from Beltinec and worked in Trbovlje. Since 1880 in Lendava taught Dolnji, 1910 went into retirement. Food is Lendavske Gorice and was buried. He was known to the ženitovanju and fun to play the violin.


 
Comments